Strateške smjernica za mlade na području LAG-a

2022.-2024.

 

 

 

Skupština Lag-a Bosutski niz jednoglasno je usvojila „Strateške smjernica za mlade na području LAG-a 2022.-2024.“ dana 28.09.2022. godine u Vođincima kao strateški okvir djelovanja u radu s mladima tijekom narednog razdoblja.

Na dnu objave nalaze se „Strateške smjernica za mlade na području LAG-a 2022.-2024.“ koje možete preuzeti u digitalnom obliku.

Tiskane brošure Strateških smjernica za mlade na području LAG-a 2022.-2024. naših 11 volontera dijelit će na području djelovanja LAG-a Bosutski niz.

Strateske smjernice za mlade na podrucju LAG-a Bosutski niz 2022. – 2024. (1)