Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Repubici Srbiji, Jasna Vojnić predala je ključeve Rodne kuće Goranu Kauriću Upravitelju Zaklade „Spomen-dom bana Josipa Jelačiča“. Na simboličnom uručenju ključeva 17.07.2020. predsjednica Vojnić poručila je „Čuvajte uspomenu na našeg bana, budite ponos Hrvata, bogatstvo Srbije i poveznica naših dviju država“.

Od prve inicijative HKPD-a Jelačić koja je podnesena Hrvatskom nacionalnom vijeću prošlo je 17 godina. Od inicijative, početnih dogovora Tomislava Žigmanova s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, bivšeg predsjednika HNV-a koji je pravno riješio pitanje otkupa kuće, do našeg Petra Pifata koji je to sve iznio na svojim leđima.

Kupnju dijela kuće financirala je Republika Srbija u iznosu od 600.000 eura.

Izvor: „Hrvatska riječ“, broj 901, od 24.srpnja 2020.