O HNV-u (izvod iz Statuta)

Vijeće je predstavničko tijelo nacionalne manjine Hrvata na području Republike Srbije, preko kojega pripadnici hrvatske nacionalne manjine ostvaruju svoja prava na manjinsku samoupravu u području kulture, obrazovanja, informiranja i službene uporabe jezika i pisma, sudjeluju u procesu odlučivanja ili samostalno odlučuju o pitanjima iz navedenih područja. (Članak 2)

Vijeće obavlja svoju djelatnost sukladno Ustavu Republike Srbije, Zakonu i drugim pravnim propisima, odnosno statutu i drugim pravnim aktima Vijeća, s ciljem ostvarivanja interesa hrvatske nacionalne manjine koja živi na teritoriju Republike Srbije. (Članak 4)

Osnovni ciljevi Vijeća su:

  1. Očuvanje i jačanje identiteta pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji;
  2. Pružanje potpore u ostvarivanju individualnih i kolektivnih prava hrvatske nacionalne manjine i njenih pripadnika;
  3. Unaprjeđenje institucionalnog okvira u području kulture, obrazovanja, informiranja i službene uporabe jezika i pisma s ciljem očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Srbiji;
  4. Osiguranje pune ravnopravnosti s većinskim narodom i pripadnicima drugih nacionalnih manjina odnosno ostvarenje jednakih mogućnosti hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji;
  5. Poticanje interkulturalnih odnosa hrvatske nacionalne manjine s pripadnicima drugih nacionalnih manjina i većinskogа naroda. (Članak 5)

Osnivač Zaklade „Spomen-dom bana Josipa Jelačića“ je Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji.

Zvanična internet prezentacija: https://hnv.org.rs/

KULTURA

Hrvati u Republici Srbiji prema demografskim pokazateljima spadaju u red relativno malih manjina. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Republici Srbiji (bez teritorija Kosova) 57.900 osoba se u nacionalnom smislu izjasnilo Hrvatima. Nositelje kulturne strategije Hrvata u Srbiji, s obzirom na njihovu vrstu, narav i definirane misije su: Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, hrvatske udruge kulture, druge hrvatske institucije (političke, medijske…), Katolička Crkva, kulturne i znanstvene ustanove i institucije čiji su osnivači tijela državne uprave, pojedinci – umjetnici i znanstvenici.

Glavni ciljevi kulturne strategije Hrvata u Republici Srbiji sadržani su, s jedne strane, u razvoju kulturnoga stvaralaštva, a s druge u očuvanju kulturne baštine.

Elementi strategije po područjima kulture su: Tradicijska kultura, Književnost i nakladništvo, Znanstveni život, Likovne umjetnosti, Glazbena umjetnost, Kazalište i film, Arhiv hrvatske zajednice, Materijalna i nematerijalna kulturna baština, Suradnja subjekata različitih područja kulture i Međusektorska suradnja.

Kako je hrvatska zajednica tek 2002. stekla status priznate manjinske nacionalne zajednice, još uvijek se nalazi u fazi institucionalne izgradnje, profiliranja i razvoja vlastitih manjinskih politika.

https://hnv.org.rs/

OSNOVANE USTANOVE / ZAKLADE

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je prva profesionalna ustanova u kulturi vojvođanskih Hrvata, osnovana u ožujku 2008. godine, radi očuvanja, unaprjeđenja i razvoja kulture hrvatske manjinske zajednice u Vojvodini. Temeljna programska misija je rad na znanstvenim, stručnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima u području kulture, umjetnosti i znanosti vojvođanskih Hrvata i rad u području bibliografije i arhivistike, menadžmentu i edukaciji u kulturi. Zavod razvija međunarodnu suradnju u području znanosti, kulture i umjetnosti vojvođanskih Hrvata radi unaprjeđivanja i razvijanja međunarodne kulturne suradnje hrvatske nacionalne zajednice u Vojvodini sa svojom matičnom zemljom i susjednim zemljama.

Adresa: Laze Mamužića 22, Subotica.
http://www.zkvh.org.rs/

CRO-fond

Fondacija ,,Cro-Fond“ sa sjedištem u Subotici osnovana je 4. lipnja 2019. godine Odlukom Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje aktivnosti i projekata iz područja obrazovanja, kulture, informiranja i službene uporabe jezika i pisma.

Adresa: Preradovićeva 11, Subotica.

Zaklada „Spomen-dom bana Josipa Jelačića“

Zaklada „Spomen-dom bana Josipa Jelačića“ sa sjedištem u Petrovaradinu osnovana je 24. ožujka 2020. Odlukom Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji s ciljem očuvanja, njegovanja i prezentiranja suvremene i tradicijske kulture Hrvata iz Petrovaradina, te promicanja i unaprjeđivanja znanosti, obrazovanja i kulturnih udruga hrvatske nacionalne manjine.

Adresa: Vladimira Nazora 3, Petrovaradin.

Fondacija „Antun Gustav Matoš“

Fondacija „Antun Gustav Matoš“ sa sjedištem u Beogradu osnovana je 4. studenog 2020. godine Odlukom Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji s ciljem očuvanja, njegovanja i prezentiranja suvremene i tradicijske kulture Hrvata iz Beograda te promicanja i unaprjeđenja znanosti, obrazovanja i umjetnosti hrvatske nacionalne manjine.

Adresa: Studentski trg 10, Beograd.