O ZAKLADI

Zakladu „Spomen-dom bana Josipa Jelačića“ osnovalo je Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji 24. ožujka 2020. godine. Sjedište joj je u Petrovaradinu, u rodnoj kući grofa Josipa Jelačića, slavnoga hrvatskoga bana. Spomen-dom je mjesto čuvanja sjećanja na našega bana, memoriranja i promoviranja baštine hrvatske nacionalne zajednice u Petrovaradinu ali i u Vojvodini i Republici Srbiji i Republike Hrvatske kao naše matične domovine. Osim što je jedan od svjetionika hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, Spomen-dom bana Josipa Jelačića je i most koji spaja hrvatski i srpski narod, a njeguje i poseban odnos hrvatske manjinske zajednice s drugim manjinskim zajednicama u Republici Srbiji.

MISIJA

Promicanje, čuvanje i unaprjeđenje sjećanja na lik i djelo bana Josipa Jelačića i posebnosti materijalne i nematerijalne baštine Petrovaradina i pripadnika hrvatske manjinske zajednice koji žive u njemu.

CILJEVI

  • Čuvanje, njegovanje i prezentiranje suvremene i tradicijske kulture Hrvata iz Petrovaradina.
  • Promicanje i unaprjeđivanje znanosti, obrazovanja i umjetnosti hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji.
  • Unaprjeđivanje rada obrazovnih, znanstvenih i kulturnih udruga hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji.
  • Unaprjeđivanje nakladničke djelatnosti na hrvatskom jeziku u područjima kulture i obrazovanja.
  • Predstavljanje i zaštita kulturno-povijesnog nasljeđa hrvatske nacionalne manjine kroz afirmiranje lika i djela bana Josipa Jelačića.
  • Unaprjeđivanje materijalno-tehničkih uvjeta za rad u objektima koje koristi Zaklada i njen osnivač, te same Zaklade u područjima kulture, obrazovanja, informiranja i službene uporabe jezika i pisma.
  • Briga o djeci, mladeži i starima uključenima u rad Zaklade u područjima kulture i obrazovanja.

(Iz Statuta Zaklade)

PDF

O ZAKLADI “SPOMEN-DOM BANA JOSIPA JELAČIĆA”

Kuća u kojoj je rođen ban Josip Jelačić

Ova jednokatnica s visokim krovištem nalazi se na uglu Beogradske ulice i Ulice Vladimira Nazora podno Petrovaradinske tvrđave. Kuća je izgrađena u prvoj polovici XVIII. stoljeća, a u tjemenom kamenu iznad kolskog ulaza iz Nazorove ulice zabilježena je 1745. godina.

Posebno obilježje joj daje karakteristična krovna dogradnja s baroknim zabatom na južnoj fasadi. Sastoji se od podruma (ispod dijela objekta), prizemlja, kata i potkrovlja. Objekt ima veoma mali atrij. Fasade su jednostavno oblikovane, a čini ih pretežno bogato profiliran potkrovni vijenac i balkon koji podupiru kamene konzole, s dekorativnom ogradom od kovanoga željeza.

Na spomen-ploči iznad balkona, postavljenoj 1901. prigodom 100. obljetnice banova rođenja, zapisano je: „U ovom domu rodio se 16. listopada 1801. slavni hrvatski ban grof Josip Jelačić“.

Otkup dijela objekta u kojemu je Spomen-doma financirala je Vlada Republike Srbije i ustupila ga je Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji. Preostali manji dio i dalje je u privatnome vlasništvu (crvene zone prizemlja, kata i cjelokupno potkrovlje).

RUKOVODSTVO

Dr. sc. Darko Polić
Dr. sc. Darko PolićUpravitelj
Dr. sc. Darko Polić (Novi Sad, 1975.), diplomirani arhitekt i licencirani urbanistički planer. Uposlen je u JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad od 2004. godine. Bio je suradnik na nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata „Novi Sad 2021. – Europska prijestolnica kulture“, nastup Republike Srbije na izložbi „EXPO 2015“ u Milanu, suradnik na nekoliko projekata „Svjetske banke – Austrija“ i dr. Sudjelovao je na više nacionalnih i regionalnih urbanističko-arhitektonskih natječaja.
Marko Tucakov
Marko TucakovPredsjednik Upravnog odbora
Marko Tucakov (Sombor, 1977.) diplomirani biolog i novinar. Zaposlen je u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u NOovm Sadu. Uže polje djelovanja mu je konzervacija staništa ptica, napose u regiji Gornjeg Podunavlja u Republici Srbiji, koje je rezultiralo proglašenjem Europskog rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“.
Mr. sc. Darko Vuković
Mr. sc. Darko VukovićPotpredsjednik upravnog odbora
Darko Vuković (Novi Sad, 1973.) diplomirao je i magistrirao na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Zaposlen je u spomenutoj Akademiji od 1997. u zvanju asistenta, od 2012. u zvanju docenta, a od 2017. je redoviti profesor. Profesionalno se bavi grafičkim dizajnom, a imao je izložbe u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je više prestižnih nagrada, među ostalim, i nekoliko prvih nagrada na kazališnom festivalu “Sterijino pozorje”. Vijećnik je IV. saziva HNV-a te dopredsjednik za Srijem.
Ankica Jukić-Mandić
Ankica Jukić-MandićČlanica upravnog odbora
Ankica Jukić-Mandić (Đakovo, Republika Hrvatska, 1978.), diplomirana je pravnica, master ekonomistica. Živi i radi u Novom Sadu. Trenutačno radi kao savjetnica za upravne i opće pravne poslove u Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice u Novom Sadu. Uz to obnaša dužnost člana Stručnoga vijeća Gradonačelnika Grada Novog Sada zaduženog za suradnju s nacionalnim manjinama.
Goran Krnčević
Goran KrnčevićČlan upravnog odbora
Goran Krnčević (Karlovac, Republika Hrvatska, 1963.) završio je osnovnu i srednju školu u Novom Sadu, a diplomirao je 1989. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu. Radio je kao odvjetnik od 1992. do 2013. godine, a od 2013. do danas radi na mjestu pomoćnika direktora u sektoru pravnih i financijskih poslova Pokrajinskoga zavoda za zaštitu prirode u Novom Sadu.
Lara Grginčević
Lara GrginčevićČlanica upravnog odbora
Lara Grginčević (Novi Sad, 1997.), studentica na Pravnom fakultetu. Angažirana je u području kulture. Uže područje interesa su joj digitalni marketing i odnosi s javnošću.
Darko Sarić Lukendić
Darko Sarić LukendićČlan upravnog odbora
Darko Sarić Lukendić (Subotica, 1972.). Po struci je elektroinženjer automatike. Od 2010. do 2018. godine, u dva mandata, obnašao je dužnosti vijećnika i predsjednika Izvršnog odbora HNV-a. Od 2018. do 2020. godine bio je član Izvršnog odbora HNV-a zadužen za kulturu. Vijećnik je u aktualnom IV. sazivu HNV-a u Republici Srbiji.
Marko Kljajić
Marko KljajićČlan upravnog odbora
Prečasni Marko Kljajić (Jakotina, Republika Bosna i Hercegovina, 1950.) svećenik, pjesnik i kroničar. Nakon studija teologije u Zagrebu i Đakovu i svećeničkog ređenja, službovao je u Čereviću i Beočinu, te u Petrovaradinu. Trenutačno je župnik u župi Presvetoga Trojstva u Surčinu i upravitelj župe sv. Jurja mučenika u Golubincima s filijalom Presvetoga Trojstva u Staroj Pazovi. Jedan je od suosnivača udruge Hrvatska čitaonica „Fischer“ 2016. godine. Dobitnik je priznanja „Ban Josip Jelačić“ za 2014. Godinu koji dodjeljuje HNV.

DRAGI SURADNICI

Ivana Andrić Penava
Ivana Andrić PenavaSuradnica
Ivana Andrić Penava (Novi Sad, 1978) povjesničarka i urednica. Uredničko iskustvo stekla je radeći kao urednica u prestižnoj hrvatskoj nakladničkoj kući Školska knjiga. Kao povjesničarka se bavi zavičajnim temama te prošlošću vojvođanskih Hrvata s naglaskom na Petrovaradin i Srijem, o čemu je objavila veliki broj članaka i radova. Surađuje sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata i hrvatskim udrugama na području Srijema. Suradnica je i članica uredništva Zova Srijema, glasila Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata. Aktivna je članica i Upravnoga odbora HKPD-a „Jelačić“ Petrovaradin. Koautorica je monografija „Ban Josip Jelačić od Petrovaradina do Beča“, nagrađene priznanjem “Emerik Pavić” Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata.
Od 2022. godine, zamjenica je predsjednika Zajednice protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata.
Luka Prstojević
Luka PrstojevićSuradnik
Luka Prstojević (Novi Sad, 1993.) Umjetnik i dizajner iz Novog Sada završava doktorske akademske studije i radi na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu kao docent na predmetima dizajn plakata, pismo i kaligrafija s tipografijom.
U svom radu uglavnom koristi plakat kao izražajno sredstvo, ali često nadilazi svoje okvire i konvencije baveći se drugim medijima u suradnji s kolegama iz drugih polja umjetnosti. U njegovom radu vidljivi su oblici angažmana, ali i sinteza primijenjene i likovne umjetnosti.
Višestruko je nagrađivan na svjetskoj razini za svoj rad na području dizajna plakata te je aktivno sudjelovao na više od 70 izložbi u zemlji i inozemstvu.
Osnivač je i predsjednik Kulturnog centra Lab koji je od 2017. ugostio tisuće edukativnih, glazbenih i kulturnih događanja za više od 10.000 ljudi. Ovaj prostor okuplja samozaposlene profesionalce, kreativne grupe i tvrtke koje djeluju u području kreativnih ekonomija, društvenog poduzetništva i kulture.
Svojim djelovanjem želi doprinijeti očuvanju značaja i integriteta umjetnika kroz unapređenje znanja mladih i njihovu prepoznatljivost u kontekstu suvremenog tržišnog gospodarstva.

POSLOVANJE

SJEDIŠTE:
Ulica Vladimira Nazora 3, 21131 Petrovaradin (Novi Sad), Republika Srbija.

RAČUN:
OTP banka Srbija, a.d. Novi Sad.
325-9500700089610-55 (rsd)
325-96011700057442-24 (eur)

PIB: 112093153
MB: 28832320