Portret bana Josipa Jelačića, naslikao Ivan Zasche (1826. -1863.)

Portret bana Josipa Jelačića, naslikao Ivan Zasche (1826. -1863.)

23. ožujka 1848. godine Josip Jelačić, kao ugledni časnik i pristaša Hrvatskoga narodnog preporoda, imenovan je za dalmatinsko-hrvatsko-slavonskog bana.

Tu čast mu u Beču dodjeljuje Ferdinand I. Habsburški, koji ga uz to proglašava tajnim kraljevim savjetnikom i unapređuje ga u čin generalmajora i zapovjednika obiju banskih pukovnija (glinske i petrinjske).