Dana 19. svibnja 2021. godine u novosadskoj Gradskoj kući održana je III. sjednica Radne skupine za rješavanje svih otvorenih pitanja i postizanja sporazuma o suradnji između Grada Novoga Sada i Hrvatskoga nacionalnoga vijeća u Republici Srbiji.

Glavna tema sastanka je bila implementiranje institucije prethodne zaštite na prostornu povijesnu cjelinu Staroga majura u Petrovaradinu. Ova cjelina je u proces zaštite kao kulturno dobro Republike Srbije, a cilj sastanak je bila potpora pažljivijoj primjeni važećih urbanističkih dokumenata kako bi se očuvala vrijedna kulturna i arhitektonska baštine ovoga povijesno važnoga dijela Petrovaradina.

Istaknut je uspješan primjer nedavnoga zalaganja gradskih vlasti u očuvanju i planiranoj obnovi Špilerove kuće, pojedinačno zaštićenoga spomenika kulture.
Predsjednik Radne skupine, zamenik gradonačelnika Novoga Sada g. Milan Đurić, je sa svim prisutnim suradnicima još jednom pružio potporu Grada u rješavanju ovog i svih drugih važnih pitanja hrvatske zajednice na teritoriju Grada Novog Sada.